Integra – cel, misja, wizja

„Integra”, to firma, która powstała w 2015 roku. Działalność ta jest wynikiem inicjatywy psychologów i pedagogów, którzy w swoim doświadczeniu zawodowym spotykali się z wieloma barierami uniemożliwiającymi pracę na bliskich im zasadach. Jest odpowiedzią na problemy i potrzeby naszego społeczeństwa. Główną ideą „Integry” jest propagowanie bezprzemocowych postaw w relacjach międzyludzkich. Firma zrzesza osoby, chcące pracować metodami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży, zainteresowane towarzyszeniem w rozwoju, budowaniu bezprzemocowych relacji opartych na zaufaniu, otwartości i szczerej komunikacji.

Podstawowym organem działalności jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, gdzie odbywa się diagnoza wszelakich nieprawidłowości rozwojowych. W swojej ofercie posiada ona:

  • diagnozę rozwojową – od 3 m-ca życia. Jeśli rozwój nie jest harmonijny grono specjalistów opracowuje indywidualny plan pracy terapeutycznej;

  • ocenę gotowości i dojrzałości szkolnej

  • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się

  • diagnozę logopedyczną

  • diagnozę zaburzeń emocjonalnych

  • diagnozę trudności sfery behawioralnej (tzw. zaburzeń zachowania)

Integra”, to nie tylko Poradnia, w swojej ofercie proponuje także rozmaite szkolenia skierowane do klienta indywidualnego, grup. Z ofertą i aktualnymi szkoleniami można zapoznać się w zakładce: szkolenia.

Specjaliści zaangażowani w budowanie profesjonalnego sektora pomocy psychologicznej w firmie „Integra”, to także terapeuci. Mogą Państwo umawiać telefonicznie sesje indywidualne lub skorzystać z terapii grupowej. Pracujemy metodą Zaawansowanej Terapii Integrującej (AIT), Socjoterapią, Arteterapią oraz Terapią Pedagogiczną. Wszystkie sesje odbywają się w bezpiecznej atmosferze. Prowadzone są przez superwizowanych terapeutów.

W swojej ofercie „Integra” posiada także mediacje, prowadzone przez Mediatora wpisanego na listę mediatorów sądowych w Łodzi. Mediacje mogą stanowić kluczowy aspekt niezbędny do rozwiązania konfliktów, jakie dotykają osób rozwodzących się, żyjących w długoletnich relacjach pełnych nieporozumień i napięć.

Reklamy