Bartłomiej Major

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłem studia Pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowego nabierałem poprzez pracę z osobami bezdomnymi, umysłowo chorymi, niepełno sprawnymi oraz rodzinami ze środowisk marginalnych. Jestem współorganizatorem szeregu konferencji dotyczących rodzin dotkniętych problemem nadpobudliwość psychoruchowej z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych.

Pracuje jako specjalista pracy z rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W swoich działaniach koncentruje się na udzielaniu pomocy w zakresie problemów społecznych, socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Prowadzę psychoedukację z zakresu ADHD i jego powikłań oraz profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

Ponad to jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, Prowadziłem na Uniwersytecie Łódzkim zajęcia z przedmiotu „Family Child Abuse” – praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy w perspektywie praktycznej. Uczestniczyłem w seminarium”Tydzień na Rzecz Bezpiecznego Internetu”.

Z zamiłowania muzyk i fotograf.

Reklamy