Bateria testów do diagnozy ryzyka dysleksji dla dzieci od III do V klasy Szkoły Podstawowej

Bateria testów do diagnozy ryzyka dysleksji dla dzieci od III do V klasy Szkoły Podstawowej

Czas trwania badania: około 60 minut.

Test bada:

  • umiejętności w zakresie czytania i pisania
  • umiejętności fonologiczne

Stosowany jest w opiniowaniu:

  • diagnozy ryzyka dysleksji rozwojowej
  • diagnozy trudności szkolnych
  • zaburzeń koncentracji i uwagi (np. przy podejrzeniu ADHD)
Reklamy