Cennik

Usługi psychologiczne:

Konsultacja psychologiczna (60 min.) – 70,00 zł

Diagnoza psychologiczna (1 spotkanie – 120 min. lub 2 spotkania po 60 min., wraz ze sporządzeniem opinii) – 140,00 zł 

Usługi pedagogiczne:

Konsultacja pedagogiczna (50 min.) – 60,00 zł

Diagnoza pedagogiczna (2-3 spotkania po 60 min.) – od 80,00 zł do 120,00 zł

TUS – Trening Umiejętności społecznych – 60,00 zł

Zajęcia adaptacyjno-terapeutyczne przygotowujące do szkoły – 50,00 zł

Zajęcia z el. Terapii Pedagogicznej – 50,00 zł

AAC – Komunikacja wspomagająca i alternatywna – 60,00 zł

Usługi terapeutyczne:

Zaawansowana Terapia Integrująca (spotkanie 60 min. co tydzień lub 120 min. co 2 tygodnie) – 80,00 zł – 120,00 zł za spotkanie

Terapia ręki – 70,00 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 60,00 zł

Terapia indywidualna dla osób/z dziećmi ze spektrum autyzmu – 70,00 zł

Terapia grupowa dla osób/z dziećmi ze spektrum autyzmu – 30,00 zł

Arteterapia – autorskie, grupowe zajęcia terapeutyczne (6 osób-8 osób, 10 zajęć po 120 min.) – 300,00 zł (cena za jedne zajęcia wynosi 35,00 zł)

Socjoterapia -autorskie, grupowe zajęcia terapeutyczne (6 osób-8 osób, 10 zajęć po 120 min.) – 300,00 zł (cena za jedne zajęcia wynosi 35,00 zł)

Inne usługi:

Mediacje – 90,00 zł

Psychoedukacja i edukacja w obrębie pracy z dziećmi i rodzinami ADHD  (3 spotkania diagnostyczne – 60 min.) – 200,00 zł

Uzależnienia – konsultacje i psychoedukacja w zakresie – (60 min.) – 70,00 zł

Grupowe zajęcia pozalekcyjne – 20,00 zł

Dokumentacja:

Sporządzenie opinii – 70,00 zł

Sporządzenie pisma informacyjnego w oparciu o konsultacje lub diagnozę 30,00 zł – 120,00 zł (w zależności od charakteru pisma i ilości specjalistów, którzy biorą udział w procesie konsultacyjnym)

Szkolenia, wykłady, kursy, warsztaty, treningi:

Cena udziału w szkoleniu zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych wynosi od 25 do 35 zł – w zależności od tematyki. Lista aktualnych szkoleń dostępna w zakładce szkolenia.

Ceny warsztatów, kursów, warsztaty, treningi ustalana jest z grupą.

Szkolenia dla grup zorganizowanych – Rady Pedagogiczne, Instytucje, Klienci biznesowi – do ustalenia.

 

Reklamy