CFT – 1-R Neutralny Kulturowo test Inteligencji Cattella dla dzieci w wieku od 4 do 9 r.ż.

CFT – 1-R Neutralny Kulturowo test Inteligencji Cattella dla dzieci w wieku od 4 do 9 r.ż.

Czas badania: około 35 minut

Test bada:

  • inteligencję ogólną niezależną od czynników kulturowych

Wykorzystanie testu do:

  • badania dzieci wychowujących się w innej kulturze
  • nie znających w dostatecznym stopniu języka polskiego

Stosowany jest w opiniowaniu:

  • diagnozy ryzyka dysleksji
  • diagnozy trudności szkolnych
  • deficytów motywacyjnych
Reklamy