Cykl Warsztatów Terapeutycznych dla dzieci i rodzin z ADHD, zaburzeniami zachowania

logo Atena

Stowarzyszenie Atena – Wiedza Wsparcie Wychowanie zaprasza Rodziców dzieci mających problemy w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej, koncentracji uwagi, ADHD, zaburzeń zachowania i emocjonalnych, po przebytych urazach psychicznych.

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę do końca czerwca 2016 roku w budynku Szkoły Ponadpodstawowej nr 40 przy ul. Kaliskiej 25/27.

W programie:
– innowacje w pracy z dziećmi z ADHD i ich rodzinami,
– kierunki rozwoju Stowarzyszenia,
– udział w projektach,
– bieżące potrzeby i sprawy.

Zapraszamy serdecznie

Razem osiągniemy więcej

Stowarzyszenie Atena – Wiedza Wsparcie Wychowanie:
– jest Terenowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa ADHD;
– prowadzi warsztaty terapeutyczne dla dzieci z problemem ADHD;
– obejmuje kompleksowym wsparciem rodziny dzieci z ADHD;
– oferuje indywidualne konsultacje;
– oferuje diagnostykę w kierunku ADHD;
– współpracuje przy organizacji szkoleń i konferencji na ten temat.

Zespół współpracowników składa się z pedagogów różnych specjalności oraz z psychologów  i terapeutów, którzy korzystają ze wszystkich dostępnych form nowoczesnego doskonalenia w temacie ADHD. Prowadzimy także akcje informacyjne w tym zakresie, także poprzez media.

Koszt udziału w godzinnych zajęciach, to 30 zł

Koszt indywidualnych konsultacji psychologicznych, to 50 zł – za 45 minut.

Reklamy