DSR – Dziecięca Skala Rozwoju dla dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat

DSR – Dziecięca Skala Rozwoju dla dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat

Czas badania: od 30 do 60 minut

Test bada:

  • diagnozowanie aktualnego poziomu rozwoju dziecka
  • wczesnego diagnozowania sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju
  • wykrywania słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka
  • oceny ważnych dla rozwoju cech temperamentu
  • określanie kierunku oddziaływań terapeutycznych i korekcyjnych
Reklamy