IDS-P Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 3-5 lat

IDS-P Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 3-5 lat

Czas badania: około 90 minut.

Test bada:

  • dojrzałość emocjonalną
  • kompetencje matematyczne
  • zdolność do analizy wzrokowej
  • sprawność grafomotoryczną
  • pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
  • motywację do nauki
  • zdolność koncentracji na zadaniu

Stosowany jest w opiniowaniu do:

  • oceny tempa rozwoju psychoruchowego dziecka
  • diagnozowania deficytów rozwojowych
  • jako badanie niezbędne do wytyczenia kierunków pracy z dzieckiem
Reklamy