Magdalena Jęczmień

Pedagog społeczny w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (2009-2014 roku praca w salach zabaw, współpraca z firmami i placówkami edukacyjnymi, dbającymi  o rozwój dzieci, oraz z firmami eventowymi).

Ponadto jestem pracownikiem socjalnym (przez prawie 3 lata pracowałam w zawodzie, pomagając także przygotowywać dokumenty np. do komornika, do sądu, nadzorując działanie grupy AA).

Dodatkowo terapeuta zajęciowy (specjalizuję się w zakresie zajęć dla osób starszych z otępieniem, które także tworzę, oraz prowadzę od 2009 roku).

Od 2011 roku certyfikowany trener, szkoleniowiec Piszę autorskie scenariusze zajęć i programy profilaktyczne, które potem wdrażam w życie. Tworzę także scenariusze i warsztaty na zamówienie. Oprócz tego szkoleniami zajmowałam się także jako przedstawiciel handlowy, oraz przygotowując i realizując szkolenia dofinansowywane ze środków UE W latach 2005-2007 uczestniczyłam, prowadziłam, a następnie koordynowałam Festiwal Twórczości, czyli kreatywnego myślenia, organizowany przez Katedrę Badań Edukacyjnych i Dydaktyki WNoW, Katedrę Teorii Wychowania, oraz Koło Naukowe Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2012 roku certyfikowany animator zajęć dla dzieci. Przez prawie 5 lat menedżer, koordynator grupy animatorów dziecięcych w jednej z ogólnopolskich firm eventowych, gdzie zajmowałam się m.in. delegowanie zadań pracowników, motywowanie osób do jak najefektywniejszej pracy, ponosiłam odpowiedzialność za realizację imprez eventowych, zajmowanie się kwestiami PR i HR.

Niebawem będę także psychologiem ( specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna).

Pracuje z dziećmi od przeszło 10 lat. Pierw jako wychowawca na zorganizowanych wyjazdach letnich i zimowych. Od 2010 roku czynny zawodowo pedagog. Przeprowadziłam niejedne diagnozy pedagogiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Obecnie pedagog szkolny w jednej ze Szkół Podstawowych . Moją pasją jest prowadzenie warsztatów dla dzieci, zwłaszcza z zakresu kompetencji miękkich, oraz prowadzę zajęcia grafomotoryczne. Współpracuję także z jednym prywatnym domem seniora, oraz z firmami szkoleniowymi i organizującymi zajęcia dla dzieci.

Moje zainteresowania to: neurodydaktyka, psychologia kliniczna dziecięca, uzależnienie od nośników informacji, pedagogika oraz psychologia twórczości, psychogeriatria, poczucie własnej wartości.

Uważam, iż w moich zawodach permanentne dokształcanie jest wręcz konieczne. Dlatego obecnie także studiuję podyplomowo wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Od przyszłego roku szkolnego będę prowadzić zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i korekcyjno-kompensacyjne.

Moim planem jest łączenie pracy praktycznej z naukowo-dydaktyczną.

Ukończone szkoły, szkolenia, kursy:

2004 – kurs doszkalający- Zespół Nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (Firma szkoleniowa SET s.c. CENTRUM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH)

2006 – Technik organizacji reklamy (Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego- Profesja w Łodzi)

2006 – Instruktor Terapii Uzależnień (Policealna Szkoła Doskonalenia Zawodowego w Łodzi), kontynuacja kształcenia w Warszawie- Terapia uzależnień zawieszona.

2006, 2008 – warsztaty na temat mediacji (Uniwersytet Łódzki)

2006 – kurs doszkalający- Profilaktyka uzależnień (Firma szkoleniowa SET s.c. CENTRUM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH)

2007 – warsztat Podstawy Emisji I Higieny Głosu (Uniwersytet Łódzki)

2009 – warsztaty z arteterapii (Uniwersytet Łódzki)

2010 – ukończenie studiów mgr: Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno- wychowawczej (Uniwersytet Łódzki)

2011 – ukończenie Kursu Trenerskiego I stopnia (Fundacja 11 Muz)

2012 – kurs- Animator zajęć dla dzieci (Akademia Animatora)

2013 – kurs Praca socjalna z otoczeniem klienta uzależnionego od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (Centrum „PROGRES”)

2014 – szkolenie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych- Terapia ręki- wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych (Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR)

2014 – ukończenie studiów licencjackich: Praca socjalna- mediacja i terapia (Społeczna Akademia Nauk)

2014 – warsztat z arteterapii (Społeczna Akademia Nauk)

2014 – warsztaty na temat dynamiki grupy (Społeczna Akademia Nauk)

2014 – szkolenie Proces adaptacji mieszkańca w domu pomocy (CENTRUM EDUKACJI W WARSZAWIE)

2015 – ukończenie warsztatów szkoleniowych: regulacje prawne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej; praca z uczniem z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się; praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze; pedagogika cyrku; warsztat dramy ( M&A GROUP PL)

2015 – warsztat szkoleniowy Interwencja kryzysowa w praktyce szkolnej (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

2015 – warsztat szkoleniowy Emocjonalne ABC sześciolatka (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

Reklamy