Marta Boczkowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia. Doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Projekt doktorski realizuje jako wykonawca w projekcie badawczym „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki.

Jest certyfikowanym interwentem kryzysowym, mediatorem oraz dyplomowanym psychodietetykiem. Zawodowo jako psycholog związana między innymi z Z.O.Z. Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki Zdrowotnej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Łodzi, KWP w Łodzi, Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem realizowanym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w Fundacji Subvenio w Łodzi. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Jako psycholog-interwent kryzysowy pracuje z osobami które doświadczyły kryzysu, traumy.
Jako psychodietetyk pracuje z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Zajmuje się diagnozą indywidualnych przyczyn nadwagi i otyłości, edukacją prozdrowotną. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia i programy redukcji nadwagi.

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

2015 – Kingston University London, Doing and Communicating Qualitative Research: Researching with Vulnerable Groups, Doing Narrative Analysis, Writing and Rigour in Qualitative Research.

2012 – 2013 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego. Kierunek Psychodietetyka.

2011 – 2012 – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Podyplomowe Studium Interwencji Kryzysowej.

2012 – Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy.

2011 – Szkolenie podstawowe dla mediatorów – uprawnienia do prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach karnych i cywilnych osób dorosłych oraz nieletnich. Zgodne ze standardami Ministra Sprawiedliwości.

2009– Kurs warsztatów Forum Theatre – dyplom trenera psychodramy (AHE).

Publikacje :

  • Zięba, M., Zatorski, M., Boczkowska, M., Gozdowska, J., Kieszek, R. i Laskowski, W. (2015). The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients. Polish Psychological Bulletin, 46(3)
  • Putyński L., Owczarek M. (2014). Style radzenie sobie ze stresem i bólem oraz umiejscowienie poczucia kontroli bólu u osób deklarujących się jako wierzące i u ateistów. [W:] Grzymała-Moszczyńska H., Skrzypińska K., Jarosz M. (red.), Nauka wobec religijności i duchowości człowieka

PREZENTACJE KONFERENCYJNE:

  • II Konferencja Psychologii Jakościowej 18-20 września 2015 Katowice. Wystąpienie ustne: Wpływ spostrzegania sprawcy przemocy na adaptację do traumy – analiza fenomenologiczna. Boczkowska, Banaszkiewicz, Zięba.
  • Konferencja Wartości i sens życia 21-22 września 2015 Poznań. Wystąpienie ustne: Przeżycia religijne, duchowe lub mistyczne w narracjach młodych dorosłych. Boczkowska, Zięba
  • XIV Europejski Kongres Psychologiczny w Mediolanie 07.2015 Wystąpienie ustne: The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients. Boczkowska, Zięba, Zatorski.
  • XIV Europejski Kongres Psychologiczny w Mediolanie 07.2015 Poster: Stress and pain coping strategies and beliefs about pain control in people who are declared as believers and atheists. Boczkowska, Putyński
  • ICPS. Amsterdam 03.2015. Poster: The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients. Zięba, Zatorski, Boczkowska, Laskowski
  • I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. Gdańsk 2012. Poster : Strategie radzenia sobie z bólem i stresem u osób wierzących i niewierzących.
  • XXI Konferencja Zdrowych Miast Polskich – Samorządy terytorialne wobec problemów zdrowia publicznego. Łódź 2012. Wystąpienie ustne: Ośrodek Interwencji Kryzysowej – specyfika działalności w 2011 roku.

 

 

 

 

 

Reklamy