NVR

Metoda Opór-Bez Przemocy (NVR) zajmuje się przemocą, zachowaniami destrukcyjnymi i krzywdzącymi u dzieci i młodzieży. Metoda i idea bezprzemocowego reagowania bezpośredniego  i stosowania oporu pochodzi od Mahatmy Gandhiego, Martina Lutera Kinga i Rose’y Parks, którzy używali jej w społeczeństwie oraz w otoczeniu rodzinnym, w celu udzielenia pomocy rodzicom oraz zadbania by przezwyciężyły one swoje poczucie bezsilności. Pomaga ona stworzyć sieć wsparcia, która powstrzyma równocześnie przemoc i zachowania destrukcyjne, prezentowane w lub poza domem. Pomoże ona doskonalić relacje między członkami rodziny a światem zewnętrznym.

Kluczowe zagadnienia metody „Opór bez przemocy” w kontekście rodzicielskim:

  • deeskalacja konfliktu
  • wzrost uważności/obecności rodzica
  • przedsięwzięcie jednoznacznego przeciwstawienia się aktom przemocy
  • zakomunikowanie zaangażowania swojemu dziecku lub nastolatkowi
  • zaaranżowanie „strajku”
  • przerwanie błędnego koła wstydu i milczenia
  • odnalezienie i używanie wsparcia (osób wspierających)
  • stworzenie gestu pojednania, który nie ma związku z zachowaniem dziecka/osoby młodej, ale poprzez zwiększanie pozytywnych interakcji pomiędzy rodzicami i młodymi ludźmi.

 

Idee te i sugestie są wskazówkami i zostaną wytłumaczone w bardziej szczegółowy sposób w poszczególnych rozdziałach. Możesz używać je w każdym przypadku, w którym ci pasują. Pozostałe rozdziały mają na celu pomóc ci używać tych propozycji w twojej rodzinie. Możesz chcieć zebrać i wybrać, to co pasuje do Ciebie i do twojego dziecka lub nastolatka. Nie musisz używać wiedzy zawartej we wszystkich rozdziałach, aby twoje działania przyniosły sukces. Każdy z poszczególnych aspektów NVR pomoże ci skuteczniej sprawować role rodzicielskie.

Reklamy