Szkolenia

Praca z wykorzystaniem el. Arteterapii

Praca z wykorzystaniem el. Socjoterapii

Redukcja stresu

Efektywna komunikacji interpersonalna

Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Psychoedukacja

Szkolenia z zakresu stosowania wybranych testów psychologicznych

ACC – Komunikacja Alternatywna

Kurs Zaawansowanej Terapii Integrującej (BASIC AIT) – prowadzony przez Michelle Shapiro

Kurs Non-Violence Resistance (Metody Oporu Bez Przemocy) – prowadzony przez Michelle Shapiro

 

Reklamy