WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci w wieku 6-16 lat

WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci w wieku 6-16 lat

Czas trwania badania: około 90 minut.

Test bada:

  • pełny profil inteligencji dziecka (pamięć, koncentrację uwagi, sprawność analizatora wzrokowego i słuchowego, umiejętności werbalne, inteligencję społeczną)
  • umożliwia określenie – „słabszych i silniejszych” stron intelektu
  • może służyć do diagnozy określonych dysfunkcji rozwojowych

Stosowany jest w opiniowaniu do:

  • diagnozy dysleksji rozwojowej
  • przyczyn niepowodzeń, trudności szkolnych
  • jako badanie niezbędne do wytyczenia kierunków pracy terapeutycznej z dzieckiem
Reklamy